#RTI #WOMEN #Righttoinformation

सूचनाको अभिलेखिकरण

Full Text Sharing
राज्यले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । छलफलका क्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरुले आफुले ६ महिनाको २ हजार ७ सय ५० रुपैयामात्र भत्ता पाएको बताए । नियमतः मासिक ५०० का दरले ६ महिनाको ३ हजार रुपैया पाउनुपर्ने हो । तर मैले भेटेका सबै जनाले ६ महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट २ सय ५० रुपैया काटिएको बताए । यो थाहा पाउँदा मलाई आश्चर्य लाग्यो ।