#RTI #WOMEN #Righttoinformation

सूचनाको अभिलेखिकरण

Full Text Sharing
राज्यले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । छलफलका क्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरुले आफुले ६ महिनाको २ हजार ७ सय ५० रुपैयामात्र भत्ता पाएको बताए । नियमतः मासिक ५०० का दरले ६ महिनाको ३ हजार रुपैया पाउनुपर्ने हो । तर मैले भेटेका सबै जनाले ६ महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट २ सय ५० रुपैया काटिएको बताए । यो थाहा पाउँदा मलाई आश्चर्य लाग्यो ।

About Us

The idea is simple: creating an open “Portal” where engaged and committed citizens who feel to share their ideas and offer their opinions on development related issues have the opportunity to do...

Contact

Please fell free to contact us. We appreciate your feedback and look forward to hearing from you.

Empowered by ENGAGE,
Toward the Volunteering Inspired Society.